Liczby na ścianie

Sennik: Liczby

Liczby mogą się objawiać w różnych formach, takich jak numery domów, ulic, godziny na zegarze, daty, ceny, ilość pięter w budynku lub wiek danej osoby. Te manifestacje niosą konkretne przepowiednie dotyczące czasu lub zawierają istotne bieżące informacje, choć często są niejasne lub pomieszane. Na przykład, kiedy cyfra 0 jest wielokrotnie podkreślana, może to podkreślać moc danej liczby, ale zazwyczaj nie ma dodatkowego znaczenia.

Jeśli liczby manifestują się poprzez ilość osób lub przedmiotów, to dotyczą one postaw psychicznych. Na przykład, 1 symbolizuje męskość, samodzielność, inicjatywę, aktywność i dominację. Natomiast liczba 2 odnosi się do kobiecości, wyobraźni, relacji partnerskich, postawy oczekującej, uległości wobec otoczenia, a czasem również zdrady i fałszu. Liczba 3, często ukazywana jako trójkąt lub trzy osoby, symbolizuje świadome planowanie przyszłości, optymistyczną wiarę, platoniczną miłość, idealizm, uduchowienie i twórczość umysłową.

Liczba 4, symbolizująca czwórkę, zawsze ukazuje się jako trzy identyczne elementy oraz jeden odmienny w pewien sposób, na przykład trzech mężczyzn i jedna kobieta, lub poprzez kształt czworokąta lub czworoboku. Oznacza to upór, konkret, materializm, wierność wyznawanym zasadom, ustalony plan przedsięwzięcia i jego realizację, a czasem także zazdrość i nieprzystępność. Czwórka symbolizuje scalenie, kształt, granice, opanowanie emocji, formalizm, dogmat i kontrolę.

Wyższe liczby, takie jak 5, 6, 7, 8 i 9, reprezentują różnorodność i wielość, gdyż rzadko można je policzyć we śnie. Jeśli jednak pojawi się konkretna liczba lub figura, np. pięciokątna gwiazda, to cyfra 5 symbolizuje twórczość i samodzielne myślenie, 6 – relacje uczuciowe (miłość i nienawiść) z bliskimi ludźmi, opozycję i uwodzenie, oscylowanie między skrajnościami, 7 – inspirację wewnętrzną i natchnienie, wewnętrzne wyciszenie, 8 – talent i ambicje społeczne, dążenie do sławy i statusu, poczucie siły i wewnętrznej mocy, a 9 – poświęcenie i ofiarę dla dobra wielu ludzi, altruizm, empatię, miłosierdzie oraz brak ego.

Liczba 12 w snach często wiąże się z czasem oraz spełnieniem długotrwałych oczekiwań. Istotny jest również motyw podziału na pół, który może przybierać różne formy, na przykład przekrojony bochenek chleba, przecięta grobla stawu czy kwadry Księżyca. Ten podział zawsze symbolizuje dążenie do uzupełnienia przez drugą osobę, często określaną jako „drugą połówkę”, lub przez abstrakcyjną zasadę uzupełniającą. Na przykład, gdy w sennej wizji widzimy połowę twarzy, symbolizuje to oddzielenie intelektu od nieświadomości lub tożsamość niezrozumianą przez otoczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top