Sennik H

Huragan

Sennik: Huragan

W snach huragan, wicher lub tornado symbolizują siłę jednego z czterech podstawowych żywiołów – powietrze. Odnoszą się one do spraw dotyczących wielu ludzi, łączących idee grupowe i narodowe oraz wymianę informacji i wiedzy, a także liczne kontakty i twórcze ambicje. Huragan reprezentuje nagłe i gwałtowne aktywowanie się niekontrolowanych zjawisk o znaczeniu społecznym, które mogą negatywnie wpłynąć na nastrój śniącego, szczególnie jeśli powodują zniszczenia budynków. To symbol wpływu […]

Sennik: Huragan Czytaj dalej »

Hotel

Sennik: Hotel

Hotel, namioty, campingi, obozy, biwaki oraz wczasy symbolizują tymczasowość oraz niestałe zaangażowania, przemijanie i przelotne związki intymne lub koleżeńskie. Oznaczają krótkotrwałe spotkania w drodze oraz chwilowe odpoczynki w życiu.

Sennik: Hotel Czytaj dalej »

Stara biblioteka

Sennik: Historyczne otoczenie

Sen z historycznym otoczeniem odnosi się do spraw z osobistej przeszłości śniącego lub informuje o sile i wpływie wspomnień oraz tradycji na jego teraźniejsze życie. Symbol ten podkreśla patriotyzm oraz szacunek dla historii i dorobku poprzednich pokoleń. Czasem może także oznaczać kontakty z osobami starszymi lub bardziej doświadczonymi. Akcesoria i postacie z innej epoki często pojawiają się w snach, odnosząc się do wspomnień lub zapowiadając powrót do życia osób z przeszłości

Sennik: Historyczne otoczenie Czytaj dalej »

Tybet

Sennik: Himalaje, Tybet

Himalaje, w tym Tybet, symbolizują wielkie ambicje i pragnienie zostania osobą szanowaną za swoje przemyślenia, duchowe osiągnięcia oraz głębokie spojrzenie na życie. Istotne są tutaj wartości filozoficzne, religijne i materialne. Ten symbol może wiązać się z religią buddyjską, ale także z świadomą praktyką oczyszczania podświadomości z negatywnych przekonań, niekoniecznie o charakterze buddyjskim. Wskazuje na konieczność poświęcenia dużo wysiłku i determinacji, aby osiągnąć wyższy poziom duchowego oświecenia i oczyszczenia zarówno ciała,

Sennik: Himalaje, Tybet Czytaj dalej »

Scroll to Top