Korytarz szkolny

Sennik: Szkoła

Szkoła, czy to w postaci wyższej uczelni, sali gimnastycznej, szatni czy stołówki, symbolizuje pragnienie awansu społecznego i osiągnięcia wyższej pozycji poprzez zdobycie wiedzy.

Budynki szkolne mogą odzwierciedlać stopnie w hierarchii społecznej lub ilość lat potrzebnych do osiągnięcia sukcesu.

Nauka w szkole, szczególnie w śnie dorosłej osoby, oznacza poszerzanie zakresu wiedzy na wybrany temat.

Spóźnienie się na lekcje w snach może symbolizować nerwowe stany, związane z obowiązkami i stresem.

Wagary natomiast wyrażają lekceważenie wiedzy oraz potrzebę odpoczynku i odreagowania.

Spotkanie kogoś na terenie szkoły sugeruje chęć bliższego poznania się i wymiany poglądów.

Samodzielne uczenie się, nawet jeśli nie jest się nauczycielem, przewiduje osiągnięcie poziomu wiedzy, który można dzielić się z innymi jako instruktor lub wzór do naśladowania. To także podkreśla przyjętą przez śniącego odpowiedzialność wobec otoczenia i potrzebę wykazywania zgodności głoszonych zasad z działaniami.

Sala gimnastyczna i szatnie symbolizują obszar samodoskonalenia, który śniący wybrał w życiu, oraz dziedzinę, w której pragnie poprawić swój stan zdrowia i zadowolenia poprzez systematyczne treningi i praktykę.

Akcja tocząca się w stołówce szkolnej zapowiada nieoficjalną propozycję związaną z nauczaniem lub pomocą w tej dziedzinie ze strony bliskiego znajomego.

Uczelnie wyższe symbolizują pragnienie lepszego zrozumienia samego siebie i innych, oraz chęć wymiany poglądów i wiedzy. Przedstawiają również racjonalną filozofię życiową śniącego, opartą na solidnych fundamentach naukowych i doświadczeniu, uznawaną przez społeczeństwo za wartościową. Te instytucje reprezentują również dążenie do pogłębiania i poszerzania wiedzy na różnorodne tematy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top