Dom na tle nieba

Sennik: Dom

Dom we śnie symbolizuje człowieka wraz z jego wewnętrznym życiem, podświadomością, świadomością i nadświadomością, uczuciami, intelektem, pamięcią i planami na przyszłość. Jest to reprezentacja naszej prawdy wewnętrznej oraz tego, kim jesteśmy dla siebie i dla naszych najbliższych.

Stan domu we śnie

Stan domu w snach przekazuje różne znaczenia.

Zrujnowany, stary dom, sypiący się dom może odnosić się do obciążonej trudnymi przeżyciami pamięci, braku życia osobistego, poczucia bezpieczeństwa, strat, kłopotów rodzinnych lub problemów ze zdrowiem. Pęknięcia w domu mogą zapowiadać rozłam w rodzinie, wyprowadzkę kogoś, prowadzenie dwóch domów lub konieczność podziału majątku.

Natomiast nowy, uporządkowany dom symbolizuje rozkwit życia osobistego.

Dom w budowie może oznaczać założenie rodziny lub związku, ale stabilizacja wymaga jeszcze dużego wysiłku.

Renowacja domu to pozbywanie się szkodliwych nawyków, negatywnych przekonań o sobie oraz swoim życiu, odrodzenie psychiczne i fizyczne, poprawa stosunków z domownikami, stanu zdrowia, zdecydowana zmiana na lepsze w związkach z bliskimi ludźmi, nadzieja na szczęście dodająca skrzydeł.

Wygląd domu ze snu

Styl budowy domu odzwierciedla przyjęte wartości życiowe, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Na przykład, dom w stylu średniowiecznym symbolizuje oparcie się na tradycji, silny związek z przeszłością i przyjęcie wzorców starych mistrzów.

Natomiast dom w stylu modernistycznym wyraża tendencje do uciekania w nihilistyczne filozofie.

Nowoczesny dom z antenami symbolizuje ukierunkowanie na lepszą przyszłość, wynalazczość oraz inspiracje wzorami znanych twórców i aktualnymi trendami mody.

Dom z ogrodem, w pięknym krajobrazie, reprezentuje harmonijne powiązanie z otoczeniem, estetyzm, artyzm i elitaryzm.

Bloki mieszkalne symbolizują relacje z wieloma ludźmi, uspołecznienie, a ważny jest status i to, jak widzą nas inni.

Wielopiętrowy dom może odzwierciedlać wysokie i rozbudowane aspiracje życiowe oraz ambitne plany na przyszłość.

Pomieszczenia domu

Wnętrze domu wskazuje na wewnętrzne nastawienia i cechy śniącego.

Kuchnia symbolizuje życie uczuciowe i rodzinne, biblioteka lub gabinet odnosi się do zainteresowań umysłowych i aspiracji zawodowych, a pokój reprezentuje życie towarzyskie. Elementy takie jak palący się kominek wskazują na posiadanie wielu kochanych przyjaciół, łazienka odnosi się do spraw zdrowia, oczyszczania i samodoskonalenia, a ubikacja dotyczy życia seksualnego i związków intymnych.

Piwnica symbolizuje podświadomość, daleką przeszłość, pamięć prenatalną, nawyki myślowe i zachowania, wpływ rodziców i dziadków na psychikę.

Parter reprezentuje świadomość i teraźniejszość, piętro aspiracje życiowe, planowaną przyszłość i ambitne zamiary. Kilka pięter może odnosić się do ilości lat potrzebnych do pełnego usamodzielnienia się lub dokończenia ważnych przedsięwzięć.

Strych symbolizuje nadświadomość, dalszą przyszłość, to, czego nie potrafimy przewidzieć, niespodziewaną ingerencję losu i pojawienie się czegoś, na co kompletnie nie liczyliśmy.

Elementy i wykończenie domu

Komin spełnia dla domu rolę analogiczną do systemu oddechowego dla ciała fizycznego, stanowi miejsce wymiany inspirujących idei z otaczającym społeczeństwem. To umiejętność dostosowywania się do panujących warunków i korzystania z okoliczności do rozwoju osobistego. Jeżeli komin jest zatkany lub zrujnowany, może to oznaczać trudności w otwieraniu się na innych i ich sugestie, a także brak akceptacji dla obecnych tendencji społecznych, takich jak te gospodarcze, polityczne czy ideologiczne. Wysoki komin może z kolei symbolizować skierowanie ku duchowym wartościom oraz czerpanie z nich inspiracji.

Balkon reprezentuje świadomy dystans wobec otoczenia, wyniosłość, zdolność do kontrolowania opinii o sobie lub ciekawość życia innych osób i obiektywne rozważanie ich z własnej perspektywy.

Taras oznacza samozadowolenie i stabilne życie towarzyskie, w którym dom jest otwarty.

Okna symbolizują chęć nawiązywania nowych związków z ludźmi. Zakratowane okna mogą sugerować dręczący zakaz w tych sprawach, a wyrwane kraty wyrażają pragnienie wolności i niezależności w związku. Zamurowane okna mogą wskazywać na brak szans na nawiązanie nowych znajomości, natomiast wysokie okna świadczą o trosce o wysoki poziom relacji. Wychodzenie przez okno zamiast przez drzwi może być interpretowane jako bezczelność i forsowanie wejścia do czyjegoś życia bez zaproszenia, licząc na zrozumienie i deklarowaną wcześniej przyjaźń.

Drzwi symbolizują obecne związki i otwieranie się ku innym ludziom. Liczne drzwi odzwierciedlają bogactwo znajomości i możliwości wyjścia z różnych sytuacji. Drzwi z wizjerem mogą oznaczać podejrzliwość i nieufność wobec obcych z powodu ukrywania pewnych tajemnic. Drzwi zamknięte sugerują niechęć do kontaktu, izolację od innych, wyalienowanie i brak wsparcia, zwłaszcza jeśli są zaryglowane. Otwieranie drzwi przed kimś może oznaczać wtajemniczenie i wpuszczenie kogoś w swoje intymne życie. Drzwi obrotowe symbolizują krążenie wśród tych samych osób lub podobnych charakterów, towarzyską aktywność. Drzwi otwierające się automatycznie reprezentują systematyczne i rytmiczne wyjścia z czymś do ludzi, z ustalonymi wcześniej terminami.

Podłoga stanowi bazę i bezpieczeństwo życiowe, a jej podmywanie przez wodę może zwiastować chorobę lub przykrości ze strony otoczenia. Przy obecności dywanu symbolizuje wygodę, poczucie stabilizacji, satysfakcję, bogactwo i zabezpieczenie materialne. Jeśli podłoga jest pokryta terakotą lub mozaiką, to detale wyznaczające zasady życiowe śniącego są odzwierciedlone w wzorach mozaiki. Kwadratowe i symetryczne płytki reprezentują praktyczne podejście do życia, przynoszące dużą stabilizację i satysfakcję. Klepisko natomiast oznacza proste, skromne życie.

Sufit symbolizuje myślenie o przyszłości, poglądy na świat, zainteresowania i plany.

Dach opisuje oczekiwania i plany na przyszłość, ogólne poglądy na świat, kwestie decyzyjne oraz cele. Jeśli śniący siedzi na szczycie dachu, może to oznaczać wahanie między dwoma sprzecznymi wariantami przyszłości, stanowiąc pytanie: tak czy nie. Słomiana strzecha reprezentuje proste, nieegoistyczne życie zgodne z tym, co przynosi los, spełnienie podstawowych potrzeb oraz oświecenie duchowe. Brak dachu może wskazywać na otwarcie na nowe wpływy, możliwości rozwiązania problemów, nieprzewidywalność, zburzenie dotychczasowych poglądów i poszukiwanie nowego kierunku życia. Dom z wieżyczkami sugeruje prestiż w otoczeniu wynikający z posiadanej wiedzy, aspiracje w tym kierunku, liczne zainteresowania i kontakty z ludźmi.

Dom z cegły jest efektem długotrwałych i wytrwałych starań, dorobkiem życia.

Dom z dykty to makieta, reprezentująca wspaniałe projekty zbudowania życia rodzinnego w przyszłości i chwalenie się nimi, dodając sobie splendoru czymś, co jeszcze nie istnieje.

Dom na palach nad jeziorem symbolizuje wspólnotę partnerską opartą na wielkiej miłości, podczas gdy dom wzniesiony nad rzeką również oznacza podobne wartości, ale związek może trwać jedynie określoną ilość czasu, gdyż zagrażają mu psychiczne transformacje związane z dojrzewaniem życiowych partnerów.

Znaczenie snu o pierwszym mieszkaniu

W snach często pojawia się dom dziadków lub dawne mieszkanie rodziców, zamiast obecnego, co można nazwać symbolem „domem życia”. To miejsce łączy się z pierwszym wzorcem domu, życia partnerskiego i rodzinnego, zakodowanym w najwcześniejszym dzieciństwie śniącego. Zawsze podkreśla najgłębiej osadzone w człowieku wartości i urazy związane ze stosunkiem do samego siebie. Dodatkowo, dom dziadków wskazuje na potrzebę oparcia swojego życia osobistego o tradycje i rodzinne więzi, a także może obrazować myśli dotyczące własnej starości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top