Czaszka

Sennik: Śmierć, trup

Trup lub śmierć w snach często symbolizują zimną obojętność, brak reakcji lub ciepła ze strony osoby lub sytuacji, którą reprezentuje zmarły. Może to także oznaczać, że ta osoba lub sytuacja nie budzi już w śniącym żadnych emocji lub zainteresowania, lub też że budzi tylko chłód i niechęć. Śmierć może również interpretować się jako symboliczne zakończenie określonej relacji lub zainteresowania, oraz jako początek nowego etapu w życiu. Odkopany […]

Sennik: Śmierć, trup Czytaj dalej »