Ciemny tunel

Sennik: Lęk we śnie

Lęk we śnie może oznaczać brak zaufania do własnych sił. Inny rodzaj lęku to zetknięcie się ze zjawiskami, które budzą strach na jawie, takimi jak śmierć, rozkład, brud, poród, zabijanie, agresja i gwałt.

Ważne jest zrozumienie, że nasza świadomość kształtowana przez kulturę może prowadzić do sztucznego lęku wobec naturalnych zjawisk. Współczesna cywilizacja często interpretuje symbole archaiczne w sposób szokujący, co może powodować duży stres u dobrze wychowanych ludzi, mimo że ich rzeczywiste znaczenie nie jest straszne ani wrogie. Dotyczy to zwłaszcza symboli związanych z biologią, narodzinami, zrachowaniami seksualnymi, jedzeniem, zabijaniem i śmiercią.

W kulturze i religii kwestia tożsamości płciowej jest często otoczona irracjonalnymi zakazami, co może powodować lęk i problemy związane z demonizacją i potępieniem wiecznym we śnie. Jednak należy pamiętać, że główną funkcją snu jest wyjaśnianie, nie zaś zastraszanie. Warto zaufać, że za przerażającym wydawać się może obrazem kryje się przyjazna rada od nadświadomości, która odzwierciedla nasze błędne przekonania o dobru i złu, pięknie i brzydocie.

Analizując sny, możemy zrozumieć nasze uprzedzenia i blokady, gdyż symbolika snu odzwierciedla pierwotny ład i sens świata. Ważne jest, abyśmy nie próbowali wyrzucić z naszej świadomości tego, co uznajemy za złe lub obrzydliwe, lecz raczej starali się zrozumieć i zaakceptować różnorodność.

Inne koszmary pojawiają się, gdy po raz pierwszy doświadczamy zjawisk parapsychicznych, których dotąd nie znaliśmy, a które przerażają naszą świadomość, interpretując je jako kontakt z demonem lub objaw choroby psychicznej. W rzeczywistości są to często spontaniczne przejawy zdolności pozazmysłowych, takich jak jasnosłyszenie czy sny jawne, które nie mają związku ze złem, lecz wywołują lęk z braku wiedzy i kryteriów oceny. W takich sytuacjach warto poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zjawisk, które dotychczas bagatelizowaliśmy lub ignorowaliśmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top