Księżyc

Sennik: Księżyc

Księżyc, będący symbolem życia poprzez wyobraźnię, iluzję i nieujawnione marzenia przed światem zewnętrznym, może odnosić się do snów i życiowych aspiracji, które są często ukrywane.

Kiedy Księżyc świeci na nocnym niebie, akcja snu ukazuje świat marzeń i złudzeń, podobnie jak film, gdyż ciemność symbolizuje brak świadomości.

Natomiast jeśli Księżyc pojawia się w dzień, może to oznaczać łudzenie się lub ukrywanie uczuć przed światem zewnętrznym i opinią publiczną.

W swojej podświadomej manifestacji Księżyc może także symbolizować wewnętrzne relacje z matką, macierzyństwo oraz kobiecą naturę jako całość. Jego obecność może odzwierciedlać głębokie, niepamiętane związki emocjonalne i psychologiczne, ponieważ jest przeciwieństwem energii Słońca i odzwierciedla ukryte aspekty naszej psychiki.

Druga, ciemna strona Księżyca, lub Księżyc o kolorze żółtym jak Słońce, mogą symbolizować potencjalną orientację homoseksualną lub głęboką zmianę tradycyjnych wzorców płciowości w psychice jednostki. Jednakże należy zachować ostrożność i nie wyciągać ostatecznych wniosków, ponieważ Księżyc jest mistrzem iluzji, a jego obrazy mogą odzwierciedlać fałszywe przekonania lub ukryte aspekty życia emocjonalnego.

Mieszkanie na Księżycu może oznaczać życie w świecie wyobraźni lub wprowadzanie w błąd otoczenia co do rzeczywistości swojego życia uczuciowego, opierając się na zasadach lub przekonaniach, które nie są jawne dla społeczeństwa, pozwalając innym na tworzenie nieprawdziwego obrazu o sobie i nie wierząc w możliwość spełnienia własnych potrzeb.

Różne fazy Księżyca są powiązane z rozwojem uczuć i potrzeb jednostki: nów reprezentuje zakończenie, konieczność przejścia przez ciemność i osamotnienie, aby w końcu odrodzić się na nowy sposób; kwadra oznacza potrzebę uzupełnienia przez drugą, wymarzoną osobę; pełnia symbolizuje rozkwit uczuć i pragnień.

Zaćmienie Księżyca lub Księżyc ukryty za ciemnymi chmurami może wywołać zwątpienie w siebie, pojawienie się czarnych myśli, poczucie zagrożenia, rozpacz lub gwałtowny, acz przemijający kryzys.

Księżyc z ludzką twarzą, jak na dziecinnych rysunkach, reprezentuje rozbudzoną świadomość, umiejętność rozróżniania jawy od snu, prawdy od iluzji; czasem może sugerować specjalistę w analizie przeżyć wewnętrznych, psychologa, tłumacza snów lub jasnowidza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top