Kościół

Sennik: Kościół

Kościół, wraz z jego elementami takimi jak ołtarz, krypty, również cerkiew, stanowi symbolem przyjętego i rozwijanego światopoglądu oraz duchowości w społeczeństwie.

Jest to wyraz przekonania, które jest powszechnie akceptowane i praktykowane. Wewnętrzna potrzeba i konieczność przestrzegania moralnych zasad, wierności doktrynie danej religii oraz poszanowania prawa są głęboko zakorzenione w każdym człowieku i odzwierciedlają się w snach poprzez obrazy kościołów i świątyń. W ten sposób sen wzywa do refleksji nad uporządkowaniem swojego życia zgodnie z obowiązującymi normami wiary i moralności.

Kościół może również symbolizować inne instytucje publiczne oparte na ustanowionym prawie, które podkreślają znaczenie uczciwości i moralności, takie jak sądy, policja, urzędy skarbowe czy instytucje rządowe. Mogą to także być organizacje charytatywne, społeczne lub wydawnicze, które propagują pozytywne idee i wartości społeczne.

Ołtarz oraz to, co się na nim znajduje, są symbolem ofiary, poświęcenia i daru, który śniący składa na rzecz realizacji wspólnego celu.

Krypty i podziemia kościoła reprezentują tradycje religijne, naukowe wypowiedzi dawnych świętych i filozofów, oryginalne teksty oraz argumenty wyznawanej wiary i dogmaty, które stanowią fundament zewnętrznego porządku obowiązującego w społeczeństwie.

W snach wizyjnych, kościół przybiera wymiar symbolu Absolutnej i Uniwersalnej Wiary, która łączy wszystkie świadome istoty we Wszechświecie w sposób uporządkowany i jest respektowana przez każdą z nich.

Cerkiew, szczególnie dla Europejczyków zachodnich wyznania katolickiego lub protestanckiego, posiada podobne znaczenie, ale odnosi się do wschodnich religii i filozofii, takich jak hinduizm, taoizm czy buddyzm, niekoniecznie prawosławia. Ogólnie wskazuje na inspiracje z azjatyckiego Wschodu i wiarę w reinkarnację, które stopniowo znajdują swoje miejsce w współczesnej, europejskiej kulturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top