Pomysł

Sennik: Inspiracja

Ludziom intensywnie pracującym twórczo nad jakimś tematem zdarzają się w snach nagłe chwile olśnienia, które przynoszą gotowe pomysły, idee, rozwiązania czy nawet wynalazki. Podczas tych doznań odczuwają, że informacja ta płynie do nich jakby z zewnątrz, „z góry”. Ich umysł chwyta wtedy ogólną wiedzę na temat danej sprawy w sposób przyspieszony i bardzo skoncentrowany, co sprawia, że w takich snach pojawia się wiele różnych myśli, skojarzeń i konkretnej wiedzy, ukazując ideę dopracowaną do ostatniego szczegółu. Towarzyszy temu uczucie radości, euforii i zupełnego zrozumienia.

Jednakże przeniesienie otrzymanych pomysłów z nadświadomości na jawę bywa trudne, gdyż część informacji ginie w niepamięci. Pozostają jedynie ogólne zarysy idei, które mogą zainspirować do dalszych poszukiwań w danej dziedzinie. Czasem nawet wszystkie szczegóły nie są jeszcze znane, aby zrealizować ideę. Niemniej jednak, po pewnym czasie, pomysł ten może zostać poważnie podjęty do realizacji, gdyż efekty dotychczasowych poszukiwań ułożą się w odpowiedni wzór, który wcześniej ukazał się w olśnieniu. To zjawisko zawiera także cechy wizji i prekognicji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top