Maski

Sennik: Identyfikacja, tożsamość

W analizie snów istnieje podstawowa zasada dotycząca identyfikacji, czyli tożsamości i „drugiego ja”, którą należy zawsze pamiętać. Zwykłe sny rzadko jasno wskazują, o kogo dokładnie chodzi. Informacje o osobach są zazwyczaj zakodowane i wyrażane poprzez porównania, podobieństwa, przenośnie, skojarzenia i symbole. Konkretne postacie w snach często jedynie przypominają kogoś, o kim faktycznie chodzi, a analogia między nimi może być subtelna i trudna do wykrycia. Może to opierać się na identycznych wydarzeniach w ich życiorysach, takim samym znaku zodiaku, podobieństwie w imieniu lub nazwisku, cechach zewnętrznych czy emocjach.

Wiele z tych postaci może odnosić się do nas samych lub naszych głównych cech i postaw w danej sytuacji, znanych jako „drugie ja”. Na przykład, systematycznie pojawiający się w snach kolega szkolny A może symbolizować oczekiwanie na pochwałę, a znajomy C – sprytne unikanie niewygodnych sytuacji. Dzieci i młodzież w snach zazwyczaj symbolizują początek nowej fazy rozwoju, podczas gdy ludzie dojrzali i starsi mogą reprezentować zakończenie lub spełnienie. Pojawienie się mężczyzny, kobiety i ich dziecka może odnosić się do jednostkowych, partnerskich planów śniącego dotyczących założenia rodziny lub stałego związku, gdzie dziecko symbolizuje nadzieję na przyszłość.

Para, składająca się z mężczyzny i kobiety, czasami stanowi zewnętrzne odzwierciedlenie cech jang i jin, które istnieją w samym śniącym, a jego dążenie do harmonijnego współistnienia z innymi ludźmi. W takich przypadkach jedna z postaci może reprezentować drugie „ja” śniącego, podczas gdy druga jest odzwierciedleniem w drugiej osobie. Podobnie, para mężczyzn sugeruje aktywne i entuzjastyczne poszukiwanie towarzystwa, podczas gdy para kobiet może manifestować bierną, a czasem znużoną oczekiwanie na interakcję. Postacie znanych osób, których podziwiamy, symbolizują idealne rozwiązania problemów i wskazują nam, jakie zmiany musimy wprowadzić, aby osiągnąć sukces.

W snach panoramicznych poczucie własnej tożsamości śniącego może swobodnie przenieść się na drugą osobę, która intensywnie myśli o śniącym, działając jakby na zasadzie telepatycznego połączenia. Czasami śniący może utożsamiać się z innymi osobami, a nawet z kilkoma naraz, co może sprawić trudność w ocenie, kto tak naprawdę był głównym uczestnikiem snu. Początkowa analiza snu sugeruje, że wszystko, co dzieje się we śnie, jego akcja, otoczenie i postacie, mają swoje korzenie w naszym wnętrzu i opisują nasze własne, subiektywne procesy psychiczne, odwołując się do poznanych na jawie osób i zjawisk. Nagłe zmiany postaci w śnie mogą oznaczać przemianę w postawie życiowej samego śniącego.

W bardziej pogłębionych snach i wizjach zjawisko przeniesienia i projekcji zanika, a pojawiające się postacie stają się coraz bardziej podobne do osób z rzeczywistego życia. To świadczy o coraz skuteczniejszej integracji wewnętrznej osobowości i wskazuje na odkrywanie prawdziwej duchowej tożsamości spoza czasu i przestrzeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top