Huragan

Sennik: Huragan

W snach huragan, wicher lub tornado symbolizują siłę jednego z czterech podstawowych żywiołów – powietrze. Odnoszą się one do spraw dotyczących wielu ludzi, łączących idee grupowe i narodowe oraz wymianę informacji i wiedzy, a także liczne kontakty i twórcze ambicje.

Huragan reprezentuje nagłe i gwałtowne aktywowanie się niekontrolowanych zjawisk o znaczeniu społecznym, które mogą negatywnie wpłynąć na nastrój śniącego, szczególnie jeśli powodują zniszczenia budynków.

To symbol wpływu losu i przemian społeczno-kulturowych, na które jednostka nie ma wpływu, mogących radykalnie zmienić jakość jej życia.

Huragan może również wskazywać na histerię i paniczny strach związany z nadchodzącymi zmianami w warunkach życiowych. Jednakże, podobnie jak spirala, huragan może również przynieść głęboką i jakościową zmianę oraz ożywienie w życiu. W ten sposób sen może przewidywać nagłe i znaczące zmiany, takie jak awans w krótkim czasie.

Huragan może również symbolizować szokujące wiadomości ze świata, które wprowadzają wiele osób w stan niepokoju.

Może sugerować także możliwość spadku koniunktury na giełdzie lub negatywne opinie publiczne, które mogą utrudnić realizację planów życiowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top