Fabryka

Sennik: Fabryka

Fabryka, czyli hala produkcyjna, w kontekście snów, stanowi symboliczne odzwierciedlenie porządku społeczno-gospodarczego oraz logicznej konstrukcji świata i materialnego Kosmosu, która została zaprogramowana przez inteligencję Stwórcy.

Praca w fabryce wskazuje na bycie jednym z wielu trybików w maszynie społeczeństwa, pełnienie przydzielonej przez los i przeznaczenie roli oraz wykonywanie przypisanej pracy. Osoba pracująca w fabryce jest ograniczona materialnymi warunkami, obowiązkami do spełnienia, aż jej zadanie życiowe (misja) nie zostanie wypełnione. Powtarzanie tych samych czynności oznacza tkwienie na jednym poziomie bytu, podleganie różnym aspektom życia takim jak prawa biologiczne, rodzinne, społeczne, gospodarcze, religijne czy kosmiczne.

Wychodzić z fabryki symbolizuje otwarcie się na nowe idee, prądy kulturowe i społeczne, oraz nowe sposoby postrzegania rzeczywistości.

Zwolnienie się z fabryki oznacza porzucenie utartych norm i wartości, które nie zaspakajają indywidualnych lub duchowych potrzeb. To wejście na nowy poziom rozwoju oraz zakończenie męczących zobowiązań, co sugeruje ważną zmianę w codziennym trybie życia.

Strajkowanie w fabryce interpretuje się jako sprzeciw wobec obecnego kształtu życia, znużenie rutyną oraz wyraz twórczego buntu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top