Pioruny

Sennik: Elektryczność, prąd

Przemieszczenie się przez ciało energii elektrycznej, czasem pojawiające się w sennych wizjach, zwiastuje nadchodzący istotny etap rewolucyjnych przemian w psychice, charakterze oraz reakcjach śniącego. Przeżyje on wpływy intensywnych napięć, których skutki zarówno go, jak i jego otoczenie zaskoczą. To często zapowiedź nadarzającej się okazji do rozwoju świadomości, pokonania traum, fascynujących wydarzeń prowadzących do zmiany sposobu postrzegania świata i ludzi.

Podobne do wrażeń związanych z marzeniami o elektryczności są spontaniczne napływy energii przez ciało, poprzedzające wejście w głębszy stan transu i odbiór informacji z głębszych sfer. Objawiają się one mrowieniem, pulsowaniem w różnych partiach ciała, uczuciem nagłej euforii, falą przemieszczającą się od stóp ku górze.

Energia tego rodzaju materializuje się w zwyczajnych snach jako pioruny, słupy elektryczne, transformatory, baterie czy elektrycy. Instalacje elektryczne i przewody symbolizują meridiany w ciele fizycznym, które przewodzą energię. Jeśli są przepalone lub zerwane, oznacza to istnienie traum blokujących przepływ, które warto naprawić, aby przywrócić harmonię i stworzyć szansę na bezproblemowy rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top